Veneily

Veneily ja vesiliikenne

Kemijärvessä on merkittyjä venereittejä yhteensä noin 70 kilometriä. Kemijoki Oy ylläpitää pääreittiä Tohmosta Luuksinsalmelle. Reitti on merkitty ns. kardinaalimerkein. Muut venereitit ovat Kemijärven kaupungin ylläpitämiä venereittejä, jotka on pääosin merkitty lateraalimerkein.

Kemijärven venereittikartta: [linkki] (/download/Kemijarven_veneilyreitit_2014_PAINO.pdf)

Kemijärven keskustasta Pelkosenniemelle kulkevasta venereitistä on saatavissa sähköinen versio, jonka voit ladata plotterillesi: [linkki] /download/VENEILYREITIT.gpx

Venereiteillä käytettävät veneilymerkit: https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/maarays_2015_yleisten_kulkuvaylien_web.pdf

Jos havaitset puutteita veneilymerkeissä, ilmoita joko Kemijärven kaupungin sähköiseen vikailmoitusjärjestelmään (http://res.haahtela.fi/Julkaisu/Vikailmoituskaavakkeet/Vikailmoitukset_kemijarvi4.asp) tai Kemijoki Oy:lle  https://www.kemijoki.fi/kemijoki-oy/yhteystiedot.html

Satamat ja telarannat

Kemijärven rannoille on rakennettu useita venesatamia, telarantoja, veneluiskia ja tulentekopaikkoja sekä muita virkistyskohteita.

Kartta kohteiden sijainnista: /download/Ulkoilurakenteet.pdf

Retkeily ja turvallinen liikkuminen järvellä

Järvellä liikkuessa on hyvä pitää mielessä, että kukin liikkuu vesialueella omalla vastuullaan. 

Merkityillä venereiteillä on turvallista liikkua.

Kemijärvessä on pohjapato Termusniemen ja Kalkonniemen kohdalla. Sen harjan korkeus on tasolla 147.75 metriä. Tästä johtuen pohjapadon pohjoispuolella vedenpinta laskee talven aikana noin kolme metriä kesäaikaisesta vedenpinnan tasosta. Pohjapadon eteläpuolella vastaava vedenpinnan lasku on seitsemän metriä. Pohjapadon alapuolella on sulaa lähes läpi vuoden. Lisäksi muutamissa muissakin virtaavissa paikoissa on usein talvisin heikkoja jäitä.

Kemijärven ulkoilukartassa 1:100 000 on merkitty ne alueet, joissa useimmiten on talvisin heikkoja jäitä.