Yhteystiedot

Kaupungin palvelunumerot

Luottamushenkilöiden yhteystiedot

Henkilöstön yhteystiedot

Valkola, Martti Kunnallistekniikan työnjohtaja 040 544 8015
Varanka, Merja Talouspäällikkö 040 188 4138
Varrio-Majava, Teija Erityisopettaja 040 571 0227
Vartioniemi-Iso-Heiko, Riitta Koulukuraattori 040 539 6798
Vesi- ja viemärilaitoksen päivystäjä 040 525 0935
Vihriälä, Reijo Maalari 040 723 8177
Vornanen, Marja-Liisa Lupasihteeri 040 356 3022
Vuollet, Raija Erityisopettaja / Isokylän koulu 040 705 8404
Välikangas, Maarit Emäntä 040 484 2078
Välikangas, Tiina Opettaja 045 105 1808
Ylätalo, Antero Käyttöpäällikkö 040 180 6172
yöaikaan Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikalla 016 322 4800, Päivystysvastaanotto, päivystys ja ensiapu 020 690 870 Päivystys ja ensiapu 020 690 870