Yhteystiedot

Kaupungin palvelunumerot

Luottamushenkilöiden yhteystiedot

Henkilöstön yhteystiedot

Vainio, Merja Sairaanhoitaja 040 728 0587
Valkola, Martti Kunnallistekniikan työnjohtaja 040 544 8015
Valkola, Tuula Osastonhoitaja/Aikuisten psykososiaaliset palvelut 040 139 8228
Varanka, Merja Talouspäällikkö 040 188 4138
Varrio-Majava, Teija Erityisopettaja 040 571 0227
Varrio, Marita Opettaja 040 193 3968
Varrio, Riitta Diabeteshoitaja 040 481 4079
Varsitupa Varsitupa 046 957 5444
Vartiainen, Erkki Sosiaaliohjaaja 040 168 1388
Vartioniemi-Iso-Heiko, Riitta Koulukuraattori 040 539 6798
Vesi- ja viemärilaitoksen päivystäjä 040 525 0935
Vihriälä, Anne Toimistosihteeri 040 564 4173
Vihriälä, Reijo Maalari 040 723 8177
Viitamäki, Sirpa Lähihoitaja 0400 346 672
Virta, Pertti Perhe- ja mielenterveysklinikan johtaja 0405656064
Vornanen, Marja-Liisa Lupasihteeri 040 356 3022
Voutilainen, Sari Lähihoitaja 040 769 1908
Vuollet, Raija Erityisopettaja / Isokylän koulu 040 705 8404
Vuorijärvi, Riitta Hoitaja 040 707 4067
Väisänen, Tarja Lähihoitaja 040 722 8799