Kemijärvi - Osallistuva budjetointi

 logo.jpg

Kemijärven osallistuva budjetointi – äänestys käynnissä lokakuun ajan

Kemijärven kaupungin osallistuvaan budjetointiin saatiin ideoita/ehdotuksia yhteensä 47, joista valitettavasti 22 oli annettu anonyymeinä tai keksityllä nimellä. Äänestyksessä ovat mukana ainoastaan oikealla nimellä annetut ideat ja kehittämistoimet, anonyymit ja keksityillä nimillä annetut ideat jäävät pois äänestyksestä. Äänestyksessä on mukana 25 ideaa.

Äänestys toteutetaan ajalla 4.10.-31.10.2022

Jokainen kemijärveläinen voi äänestää vain kerran ja vain yhtä ideaa. Äänestää voi kaupungin nettisivuilla olevan webrobolin kautta tai Sortteerissa paperisella lomakkeella. Äänestyksessä on annettava äänestäjän nimi- ja osoitetiedot, jotta voidaan varmistaa, että ao. henkilö on äänestänyt vain kerran ja vain yhtä ideaa. Nimi- ja osoitetietoja ei yhdistetä annettuun kannatusääneen.

Ääänestyskanava: https://link.webropolsurveys.com/S/779247BF44CAB455

Lisätietoja äänestyksessä mukana olevista ideoista saat klikkaamalla idealla alla olevaa linkkiä. Idean jättäjän yhteystiedot on poistettu tässä yhteydessä.

1. Numerolappujen painatus Onnen tunne logo ja Kemijärvi vuoden Talvikaupunki.pdf

2. Maastopyöräily reitin suunnittelu ja teon aloitus, Pöyliönperä-Pöyliövaara-Halosentie.pdf

3. Laitetaanko tuloväylä välillä Vikajärvi-Kemijärvi hyvään kuntoon.pdf

4. Kaupungin torin viherrakentaminen monivuotisilla kasveilla.pdf

5. Karttaraha Kemijärven Urheilijoille liikuntapaikkarakentamiseen (suunnistuskartta).pdf

6. Uimahallin ison altaan veden lämpötilan nosto yhdellä asteella.pdf

7. Särkikankaan ulkoilureitin parantaminen.pdf

8. Onnea on tapahtumat vauvasta vaariin.pdf

9. Koivikon pystytys viitostien varteen.pdf

10. Maastopyöräreittien kartoittamiseen ja tekemiseen.pdf

11. Alennusliput paikallisliikenteessä ikäihmisille.pdf

12. Kemijärviläisten yhteistapaaminen Kemijärvi-päivillä.pdf

13. Osakaskuntien joka alueelle raivattava asuntovaunu teltta-alueet ja valtakunnalliseen retkeily infoon lisättävä ja ifotaululla varustettava.pdf

14. Suomutunturin katu- ja latuvalojen käyttöaika muutos.pdf

15. Honkakankaan luontopolun kunnostus.pdf

16. Pyöräily -kävelyreitti kunnon reittimerkintöineen, opasteineen ja karttaesitteineen Pöyliöjärven ympäri.pdf

17. Silta tai penkka Peltosaareen (Sijaitsee Lohelasta Puustellin päin).pdf

18. Onnentunne-polku Kemijärvelle muuttaville.pdf

19. Kenollaan ja vinossa olevat liikennemerkit, opasteet, lyhtypylväät suoraan ja katujen kuopat ja muut viat kuntoon.pdf

20. Kemijärven lukion opiskelijoille hankittaisiin uudet säädettävät pöydät ja ergonomiset tuolit.pdf

21. Hiihtolatu keskustan alueelle, liitteessä tarkempi kuvaus.pdf

22. Keskustan rantareitit näkyville!.pdf

23. Huutokaupattavan Puustellin varastorakennuksen restaurointi.pdf

24. Vauvaraha.pdf

25. Katuvalot Joutsijärven kylätalolle johtavalle Aematielle.pdf

 

KÄYTÄ ÄÄNTÄSI!

 

-------

TOTEUTUSPROSESSI – KUVAUS + VUOSIKELLO

 

Kemijärvi - Osallistuva budjetointi – Ilmoita ideasi tai hankkeesi syyskuun loppuun mennessä!

Kemijärven kaupunginvaltuusto on 15.8.2022 § 85 hyväksynyt periaatteet osallistuvaan budjetointiin.
Osallistuvan budjetoinnin periaatteet ovat:

1. Teeman valinta ja määrärahan varaaminen seuraavan vuoden budjettiin

  • Kaupunginhallitus valitsee budjettiraamin käsittelyn yhteydessä teeman ja määrittelee määrärahatarpeen seuraavalle vuodelle. - > Vuodelle 2023 teemana on Onnen Tunne ja käytettävä määräraha kokonaisuudessaan 20 000 euroa

2. Ideointi ja yhteinen kehittäminen

  • Ehdotusten konkreettisuus ja vaikuttavuus arviointikriteereinä
  • Ehdotuksia pyydetään kirjallisesti ja sähköisesti kuntalaisilta kukin vuoden syyskuun loppuun mennessä. -> Ilmoitus Koti-Lappi 2 krt + webropol-lomake ja tulostettava lomake kaupungin nettisivuilla

3. Äänestys

  • Saatujen ehdotusten pohjalta valitaan kuntalaisten äänestyksellä ideat ja valmistellaan ne ideoiden esittäjien ja kaupungin edustajien kanssa toteutukseen.  -> Lokakuu 2022
  • Toteutukseen valitut ideat kirjataan budjettiin ja niiden toteutumista seurataan kuten muutakin talousarvion sisältämää toimintaa ja määrärahojen käyttöä. -> Marraskuu 2022

4. Toteutus budjettivuonna

  • Budjettiin varattujen määrärahojen ja mahdollisten hankeavustusten avulla toteutetaan ideat ja niistä tiedotetaan kuntalaisia. -> 2023 kevät ja syksy
  • Arviointi toteutuksen jälkeen idean toteutumisen vaikuttavuudesta ja mahdollisesta jatkokehittämistarpeesta. -> Tammikuu 2024 /TP-valmistelu

5. Osallistuvan budjetoinnin toteutuksen arviointi ja jatkokehittäminen

  • Kaupunginhallitus arvioi osallistuvan budjetoinnin toimivuutta saatujen palautteiden pohjalta seuraavan vuoden raamin käsittelyn yhteydessä ja päivittää tarvittaessa valtuuston hyväksymiä periaatteita hyvän hallintotavan ja talouden periaatteiden mukaisesti. -> huhti-toukokuu 2024

 

Webropol kysely avoinna syyskuun ajan.

-       Webrppol kysely https://link.webropolsurveys.com/S/C1761F6291935064

-       Kysely Word (täytettävä ja tulostettava) Kemijärven osallistuva budjetointi Kysely.docx

-       Kysely Pdf (tulostettava) Kemijärven osallistuva budjetointi Kysely.pdf

Word ja Pdf lomakkeen voi palauttaa sähköpostina kirjaamo@kemijarvi.fi  (viestikenttään Osallistuva budjetointi) tai postitse Kemijärven kaupunki/osallistuva budjetointi, PL 5, 98101 Kemijärvi.

 

Lisätietoja antavat:

Juhani Tapio, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, puh. 0400  698 408, juhani.tapio@kemijarvi.fi

Atte Rantanen, kaupunginjohtaja, puh. 040 726 6601, atte.rantanen@kemijarvi.fi

Tuula Kuvaja, talous- ja kehittämisjohtaja, puh. 040 730 0236, tuula.kuvaja@kemijarvi.fi