Kemijärvi - Osallistuva budjetointi

 logo.jpg

TOTEUTUSPROSESSI – KUVAUS + VUOSIKELLO

 

Kemijärvi - Osallistuva budjetointi – Ilmoita ideasi tai hankkeesi syyskuun loppuun mennessä!

Kemijärven kaupunginvaltuusto on 15.8.2022 § 85 hyväksynyt periaatteet osallistuvaan budjetointiin.
Osallistuvan budjetoinnin periaatteet ovat:

1. Teeman valinta ja määrärahan varaaminen seuraavan vuoden budjettiin

  • Kaupunginhallitus valitsee budjettiraamin käsittelyn yhteydessä teeman ja määrittelee määrärahatarpeen seuraavalle vuodelle. - > Vuodelle 2023 teemana on Onnen Tunne ja käytettävä määräraha kokonaisuudessaan 20 000 euroa

2. Ideointi ja yhteinen kehittäminen

  • Ehdotusten konkreettisuus ja vaikuttavuus arviointikriteereinä
  • Ehdotuksia pyydetään kirjallisesti ja sähköisesti kuntalaisilta kukin vuoden syyskuun loppuun mennessä. -> Ilmoitus Koti-Lappi 2 krt + webropol-lomake ja tulostettava lomake kaupungin nettisivuilla

3. Äänestys

  • Saatujen ehdotusten pohjalta valitaan kuntalaisten äänestyksellä ideat ja valmistellaan ne ideoiden esittäjien ja kaupungin edustajien kanssa toteutukseen.  -> Lokakuu 2022
  • Toteutukseen valitut ideat kirjataan budjettiin ja niiden toteutumista seurataan kuten muutakin talousarvion sisältämää toimintaa ja määrärahojen käyttöä. -> Marraskuu 2022

4. Toteutus budjettivuonna

  • Budjettiin varattujen määrärahojen ja mahdollisten hankeavustusten avulla toteutetaan ideat ja niistä tiedotetaan kuntalaisia. -> 2023 kevät ja syksy
  • Arviointi toteutuksen jälkeen idean toteutumisen vaikuttavuudesta ja mahdollisesta jatkokehittämistarpeesta. -> Tammikuu 2024 /TP-valmistelu

5. Osallistuvan budjetoinnin toteutuksen arviointi ja jatkokehittäminen

  • Kaupunginhallitus arvioi osallistuvan budjetoinnin toimivuutta saatujen palautteiden pohjalta seuraavan vuoden raamin käsittelyn yhteydessä ja päivittää tarvittaessa valtuuston hyväksymiä periaatteita hyvän hallintotavan ja talouden periaatteiden mukaisesti. -> huhti-toukokuu 2024

 

Webropol kysely avoinna syyskuun ajan.

-       Webrppol kysely https://link.webropolsurveys.com/S/C1761F6291935064

-       Kysely Word (täytettävä ja tulostettava) Kemijärven osallistuva budjetointi Kysely.docx

-       Kysely Pdf (tulostettava) Kemijärven osallistuva budjetointi Kysely.pdf

Word ja Pdf lomakkeen voi palauttaa sähköpostina kirjaamo@kemijarvi.fi  (viestikenttään Osallistuva budjetointi) tai postitse Kemijärven kaupunki/osallistuva budjetointi, PL 5, 98101 Kemijärvi.

 

Lisätietoja antavat:

Juhani Tapio, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, puh. 0400  698 408, juhani.tapio@kemijarvi.fi

Atte Rantanen, kaupunginjohtaja, puh. 040 726 6601, atte.rantanen@kemijarvi.fi

Tuula Kuvaja, talous- ja kehittämisjohtaja, puh. 040 730 0236, tuula.kuvaja@kemijarvi.fi