Päätöksenteko ja luottamushenkilöt

 
Kaupunginvaltuusto käyttää ylintä päätäntävaltaa kaupungin hallinnossa. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.
Kuntalaissa  määrätään kaupunginvaltuuston tehtävät. 

Kaupunginhallitus vastaa kuntalain mukaan kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty hallintosäännössä. 

Lautakuntien toiminnasta ja tehtävistä on tarkemmin määrätty hallintosäännössä.
Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto ja nimeää myös jäseniksi valittujen joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Viranhaltijapäätöksiä tekevät esimiesasemassa olevat viranhaltijat, joiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta on määrätty hallintosäännössä.

KIRJAAMO
Käyntiosoite: Hallituskatu 4, 3 krs
Postiosoite: PL 5, Hallituskatu 4,
98101 Kemijärvi 
Aukioloaika: klo 9:00 - 15:00
Telefax: +358(0)16 815 589
Sähköposti: kirjaamo@kemijarvi.fi

 

Lisää tietoa linkeistä:

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kemijärven kaupungin hallintosääntö

Henkilöstökertomus 2016

Hyvinvointikertomus v. 2012

Hyvinvointisuunnitelma ja hyvinvointikertomus vuosille 2014-2016

Kuntalaki

Muutoksenhaku

Tilinpäätös ja toimintakertomus v. 2015

Tilinpäätös ja toimintakertomus v. 2016

Talousarvio v. 2017