Säännöt, toimintaohjeet ja suunnitelmat

Yleishallinto

Asiahallinnan ja arkistotoimen toimintaohjeet
Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden lähettämisestä perittävät maksut 
Hallintosääntö
Hankintaohjeet
Hyvinvointikertomus 2017-2010
Jätehuoltomääräykset
Kiinteistön kosteus ja homevaurioiden käsittely
Konserniohje  
Kotouttamisohjelma 2018-2020
Maapoliittinen ohjelma
Olympia- ja maailmanmestaruusmitalistien huomioiminen
Rakennusjärjestys

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2010 -2016
Torijärjestys
Turvallisuussuunnitelma vv. 2010-2013
Urheilijoiden palkitsemisohje
Vaakunan käyttöperiaatteet
Viestintäohjelma
Viran- ja toimenhaltijoiden hankintarajat

Suunnitelmat

Kemijärven kaupungin kaupunkistrategia vuoteen 2020 (pdf)
Kaupunkistategian päivitys
Kemijärven matkailualueen turvallisuussuunnitelma

Taloushallinto

Irtaimen omaisuuden luettelointi ja poistoohjeet
Projektiohjeet
Projektien loppuselvitys
Rakentamispalveluiden käännetty alv
Stipendirahastojen säännöt
Taloudenhoitoa täydentävät määräykset ja ohjeet

Henkilöstöhallinto

Aloitetoiminta
Elinvoimaa työhyvinvoinnilla Elvi-toimintamalli
Ensiapuvalmius
Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän työohje
Henlöstöhallinnon toimintaohje
Henkilöstön kehittäminen / koulutussopimuksen soveltamisohjeet
Henkilöstöpolitiikka
Henkilövakuutukset
Itseopiskelun tukeminen
Koulutussopimuksen soveltamisohjeet
Lomarahan vaihtaminen vapaaksi/paikallinen sopimus
Merkkipäiväsääntö
Neuvottelumenettely henkilöstöä koskevissa asioissa
Näytepäätetyön apuvälineet
Osa-aikalisävapaa
Perehdyttäminen
Päihdeohjelma
Tasa-arvo-ohjelma
Toimintaohje sairastumistilanteessa
Työsuojelun toimintaohjelma

Virkavapauden ja työloman myöntämisperiaatteet

Vuorotteluvapaa