Vaakuna ja logot

KEMIJÄRVEN VAAKUNA JA LOGOT

Kaupungin visuaalisina tunnusmerkkeinä käytetään kaupungin vaakunaa ja logoa.

Vaakuna

Kemijärven vaakuna
Olof Eriksson on suunnitellut Kemijärven vaakunan:
Mustassa kentässä kanto, jonka yläpää teroitettu kolmikärkiseksi ja sen molemmin puolin saatteena kuusisakarainen tähti, kaikki hopeaa.
Taiteilija on antanut kuvalle kaksikin tulkintaa: 1. Kalajumala 2. Kapälälauta, josta käytetään myös nimityksiä kettukanto ja ripa. Molemmat tulkinnat viittaavat kemijärveläisten vanhoihin elinkeinoihin, kalastukseen ja riistanpyyntiin. Näiden yhdistäminen juurineen ylös nostettuun kantoon viittaa myöhempään raivaustoimintaan ja yleensä elinkeinoelämän alalla tapahtuneeseen kehitykseen siirryttäessä riistanpyynnistä peltoviljelyyn ja karjanhoitoon. Saatteena olevat tähdet ovat Pohjantähtiä ja osoittavat kunnan pohjoista sijaintia maapallolla
Kantovaakuna on myönnetty Kemijärven kunnalle 3.4.1954 eli se on ollut ensimmäinen vaakuna Kemijärvellä.

Vaakunan käyttöperiaatteet:
Vaakunaa voidaan käyttää korkeatasoisissa julkaisuissa, joissa tehdään tunnetuksi Kemijärven kaupunkia sekä paikkakuntalaisissa erityistuotteissa ja niiden markkinoinnissa.
Vaakunan käytöstä päättää kaupunginjohtaja, joka antaa tapauskohtaisesti harkintansa mukaan vaakunan käyttöluvan.


Logo

Kaupungin logoa käytetään yleisesti kaikessa kaupungin sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä mainonnassa mm. matkailun markkinointiesitteissä.

Graafinen ohje

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Kemijärven kaupungin graafisen ohjeistuksen.
Graafinen ohjeistus sisältää ohjeet kaupungin visuaalisen ilmeen ylläpitoa ja grafiikan luomista varten. 

Erilaisia logomalleja:  

 

  

      

       

 

 Taivaan tulet logo

Taivaan tulien logo

 

Logon on suunnitellut kemijärveläinen Anne Niemistö keväällä 2011.

Käyttöohjeistus:
Logon ilme juontuu vuodenajoista yöttömästä yöstä, kaamoksesta, lumesta ja revontulista.
Logoa voidaan käyttää Kemijärven kaupungin markkinoinnissa ja Taivaan tulet -tuotteissa. Taivaan tulet tuotteiden osalta asiasta sovitaan erikseen yrittäjien ja näyttelijä ohjaaja Kari Väänäsen kanssa.
Markkinoinnin kohderyhmänä ovat ihmiset, jotka ovat kiinnostuneet Kemijärvestä ja sen palveluista ja yrityksistä.