Itä-Lapin Kuntayhtymä

 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ

Seututason yhteistyötä toteuttaa  Kemijärven kaupunki ja Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kuntien perustama Itä-Lapin kuntayhtymä. Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta painottuu aluelliseen kehittämistoimintaa, seudullisen yhteistyön palveluiden tuottamisessa, edunvalvontatehtäviin sekä seudulliseen ja kansainväliseen hanketoimintaan.Kuntayhtymä vastaa hankkeista ja kehittämistoimista jäsenkuntien linjausten mukaisesti ja on aluekehittäjänä mukana maakunnallisessa strategiatyössä ja Lapin tulevaisuutta suuntaavissa työryhmissä.

Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta

Edunvalvontatehtävinä ovat toimenpiteet, joilla pyritään vaikuttamaan voimakkaasti Itä-Lapin elinvoimaisuuteen. Näitä ovat mm. tie- ja rata-asiat, Soklin kaivoksen toiminnan käynnistymisen edistäminen, Sallan kansainvälisen raja-aseman kautta tapahtuvien rajanylitys-mahdollisuuksien ja Suomun lentomäkihankkeen edistäminen sekä kaikki alueen kuntien ja elinkeinoelämän toiminta edellytyksiin liittyvät asiat. Kuntayhtymällä on keskeinen rooli ohjelmakauden seudullisten hankkeiden hankesuunnittelussa, hallinnoinnissa ja toteutuksessa.

Linkki Itä-Lapin Kuntayhtymän sivuille

  

Itä-Lappi

Kemijärvi  Pelkosenniemi  Salla Savukoski

Karttapalveluun