Lausuntoja, kannanottoja ja mielipiteitä koskien varhaiskasvatusverkon ja kouluverkon uudistusta

Julkaistu 2018-05-09 11:52:29 EEST.

Varhaiskasvatus- ja kouluverkkouudistukseen liittyvää materiaalia.

Kemijärvi palveluverkkoselvitys raportti 29.1.2018

SIVI- palveluverkkoon liittyvät lisäkysymykset ja selvitykset

 

Isokylän koulun oppilaskunnan hallituksen mietteitä kouluverkkoselvityksestä

Särkelän koulun oppilaskunnan kommentit kouluverkkosuunnitelmista

Hillatien peruskoulun ja lukion opiskelijakunnan kommentit

Hillatien henkilöstön kommentteja kouluverkkotyöhön

Särkelän koulun henkilöstön kommentteja kouluverkkotyöhön

Lukion henkilöstön kommentteja kouluverrkotyöhön

Nuorisovaltuuston kannanotto

Kouluverkon kuulemistilaisuus muistio 15.5.2018.pdf

 

Vanhempainneuvostojen kommentit kouluverkkotyöhön ja perusopetuksen oppilaiden ja lukion opiskelijoiden huoltajille tehdyn kyselyn tulokset.

Särkelän koulun vanhempainneuvoston lausunto kouluverkkosuunnitelmista päättäjille

Isokylän koulun vanhempainneuvoston kannanotto palveluverkkoasiaan

Hillatien koulun vanhempainneuvoston kokouksen muistio 23.5.2018.pdf

Kysely huoltajille_palveluverkko 2018-2032 - Perusraportti

 

Kulujen tilat ja investointitarpeet

Koulujen tilat ja investointitarpeet.pdf

 

Varhaiskasvatuspalveluverkko

Kallaan päiväkodin kannanotto Kemijärven palveluverkkoselvitykseen.pdf 

Särkelän päiväkodin kannanotto Kemijärven palveluverkkoselvitykseen.pdf

Jyvälänpuiston päiväkodin kannanotto Kemijärven palveluverkkoselvitykseen.pdf

Metsämiehentien päiväkodin henkilöstön ajatuksia palveluverkkoselvitykseen liittyen.pdf

Varhaiskasvatuksen kuulemis ja keskustelutilaisuus 22.5.2018 muistio.pdf

 

 

 

 

Takaisin