Ohje sakokaivolietteen omatoimisesta hyödyntämisestä

Julkaistu 2021-04-12 13:55:55 EEST.

Hajajätevesilietteet hyötykäyttöön Itä-Lapissa -hanke

Hankkeen tavoitteena on sako- ja umpikaivolietteiden asianmukaisen käsittelyn turvaaminen, vesien suojelun parantaminen, ravinteiden kierrätys ja keinolannoitteiden säästäminen sekä sako- ja umpikaivolietteiden käsittelytoimintaan liittyvän viranomaistoiminnan helpottaminen. Olemme laatineet hankkeessa ohjeen sakokaivolietteet omatoimista käsittelyä varten. Ohjeessa opastetaan käsittelemään sakokaivolietteitä ympäristön kannalta parhaalla tavalla.

Hankkeen verkkosivujen osoite on https://www.savukoski.fi/ymparistoterveydenhuolto/hajajatevesihanke/  

Ohje sakokaivolietteen omatoiminen hyödyntäminen.pdf

 

Laura Luusua

hanketyöntekijä – Hajajätevesilietteet hyötykäyttöön Itä-Lapissa
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä

Takaisin