Kaupallisen kalastuksen yritysmahdollisuudet

Kaupallinen kalastus mahdollistuu Kemijärvellä. Riekkoniemen kalahalli on elintarvikehyväksytty tila, jossa on myös kalan jatkojalostukseen tarvittavat koneet ja laitteet valmiina.
kalahalli piha.jpg
kalahalli sisalta.jpg

KEMIJÄRVEN RIEKKONIEMEN KALAHALLIN SANEERAUS VALMISTUNUT

Kemijärven kaupunki, Kemijärven Kehitys Oy, Lapin ELY-keskus, Lapin kalatalouden toimintaryhmä ja kalastajien muodostama yhteenliittymä ovat yhteistyössä tehneet suunnitelman Riekkoniemessä sijaitsevan kalahallin kunnostamiseksi kaupallisten kalastajien käyttöön. Kalahallin muutos ja korjaustyöt ovat nyt edenneet suunnitelman mukaisesti. Perjantaina 2.3. hallissa tehtiin loppukatselmus tilojen osalta. Saneerauksen jälkeen tilat täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Saneerausvaihe yksi on rahoitettu Lapin Ely-keskuksen (80%) ja Kemijärven kaupungin rahoituksen turvin (20%).

Vaiheessa kaksi halliin asennettiin toiminnan vaatimat koneet ja laitteet. Koneet ja laitteet asennettiin vuoden 2018 aikana.

Kaupallisia kalastajia on rekisteröitynyt Kemijärvellä tällä hetkellä yhteensä 34 henkilöä. Näille henkilöille kaupunki järjesti yhteistyössä Lapin kalatalouden toimintaryhmän ja ja Pro-Agria Lapin kanssa koulutuksen vuoden 2018 aikana. Koulutuksessa oli seuraavat osiot:
• hygieniapassi
• kalan käsittely elintarvikelain ja ostajien laatuvaatimusten mukaisesti
• alkutuottajan omavalvontasuunnitelma
• kala-alan laitoksen omavalvontasuunnitelman laatiminen ja laitoshyväksynnän hakeminen
• kalastajien kouluttaminen toimimaan omavalvonnan ja lakien ja asetusten edellyttämällä tavalla
• yrittäjyyskoulutus: kirjanpito, verotus, vakuutusturva, eläketurva.

 

Hallin omistaa Kemijärven kaupunki. Kemijärven kaupungin kehitysyhtiö Kemijärven Kehitys Oy vastaa hallin vuokraamisesta kaupallisten kalastajien käyttöön. Hallin operatiivisesta toiminnasta vastaa kaupallisten kalastajien yhteenliittymä, joka maksaa kalastajien avainmaksut Kemijärven Kehitys Oy:lle. Hallin ylläpitokulut katetaan avainmaksuilla.

Lisätiedot:
Kalastajien yhteenliittymä, Taisto Törmänen 0406718468.

 

Yhteystiedot
Yhteyshenkilö Markku Heikkilä
Sähköpostiosoite markku.heikkila@kemijarvi.fi
Puhelin 0400 128 986
Katuosoite Kuumaniemenkatu 2 A
Postinumero 98100
Postitoimipaikka Kemijärvi