Linkki lappilaiseen hyvinvointiin -hanke 2020-2021

-hyvinvointilähete -toimintamalli ihmisen tukemiseksi yhteisöllisin keinoin

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön toimintamalli ihmisen tukemiseksi yhteisöllisin keinoin erilaisissa tarpeissa. Kunnan ja kolmannen sektorin palvelut linkitetään ihmisen tarpeisiin ja toisiinsa, sekä tarjotaan lyhytkestoista henkilökohtaista valmennusta.

Hyvinvointilähete -toimintamallin avulla voidaan vähentää lähetteen saaneiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä jatkossa, kun henkilö kokee vahvempaa elämänhallintaa ja pystyy ottamaan enemmän vastuuta oman terveytensä ylläpitämisestä.

Hyvinvointilähete -toimintamallissa on olennaista ihmisen itsensä määrittelemät tarpeet sekä subjektiivisen hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimintakyvyn parantuminen. Mallissa sovelletaan Iso-Britanniassa kehitettyä ja laajasti käytettyä Social prescribing-toimintamallia ensimmäisenä Suomessa.

Lapin sairaanhoitopiiri hallinnoi hanketta ja kehittämistyö tapahtuu Kemijärven kaupungin sekä Enontekiön ja Muonion kuntien alueilla. Hankkeeseen osallistuvat Lapin AMK ja Lapin Yliopisto. Muita sidosryhmiä ovat mm. Poske, Sotu ry, High five hanke (Kemijärvi). Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa hanketta terveyden edistämisen määrärahoista.

 

Mika Heikkilä

Projektipäällikkö

040 358 1762

mika.heikkila@lshp.fi 

 

Tarja Mouhi

Projektisuunnittelija

040 678 5747

tarja.mouhi@lshp.fi 

Miia Palo

Ylilääkäri

040 653 2728

miia.palo@lshp.fi