Varhaiskasvatuspalvelut

LASTEN VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuslaki antaa kaikille alle kouluikäisille lapsille oikeuden kunnalliseen varhaiskasvatuspaikkaan, tai vaihtoehtoisesti alle kolmevuotiaille lapsille oikeuden kotihoidon tukeen.

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatus tarjoaa koko- ja osa-aikahoitoa, vuorohoitoa, varhaiserityiskasvatusta, tilapäishoitoa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä esiopetusta.                                         

Varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa ja sen toteuttamista kuvaa kokonaisvaltaisuus. Tavoitteena on edistää lasten oppimista ja hyvinvointia sekä laaja-alaista osaamista. Pedagoginen toiminta toteutuu lasten ja henkilöstön välisessä vuorovaikutuksesta ja yhteisessä toiminnassa. Varhaiskasvatuksessa edistetään ja kehitetään tietoisesti osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassa.

Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma yhdessä huoltajien ja henkilökunnan kanssa. Suunnitelma on pedagoginen ja lakisääteinen asiakirja, jonka lähtökohtana ovat lapsen etu ja tarpeet.

Varhaiskasvatustiedote

Varhaiskasvatustarpeen muutosilmoitus

Kemijärven kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (pdf)

Tartuntatautiopas

Ruokalista

Hoitoaikojen ilmoittaminen sekä uudet varhaiskasvatushakemukset tehdään sähköisen eAsiointiportaalin kautta. Myös lasta koskevat päätökset on luettavissa palvelusta.

 

eAsiointiin pääsee tästä linkistä.

Hoitoaikojen sähköisen ilmoittamisen ohjeet (pdf)

  

Varhaiskasvatuksen toimistopalvelu
Vapaudenkatu 8 B 3. krs
98100 Kemijärvi

Toimisto avoinna
ma - to kello 9:00 - 11:00 ja 12:00 - 15:00 
Fax 016 815 568

Varhaiskasvatuspäällikkö
Marja-Leena Karjalainen 
040 861 6486

Päivähoitolaskutus
Toimistosihteeri
Jaakkola Hannele
040 487 2407

Sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi