Hakeminen ja maksut

musiikkikuva.jpg

HAKEMINEN

eAsiointiin pääsette tästä linkistä

Varhaiskasvatushakemus on jätettävä neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta niin viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. Lisää tietoa löydät valikosta: Varhaiskasvatukseen hakeminen.

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakemuksella eAsioinnin kautta. Hakemuksen käsittelyä nopeuttaa se, että hakemus on täytetty mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Erityisen tärkeää on oikean kuukausituntimäärän ilmoittaminen oikean laskutuksen varmistamiseksi. eAsioinnissa ovat luettavissa lapsesta tehdyt sijoitus- ja maksupäätökset.

eAsioinnin kautta haetaan myös yksityisen palveluntuottajan järjestämän varhaiskasvatuksen palveluseteliä. Hakemus palvelusetelistä tehdään vasta sen jälkeen kun perhe on tehnyt palvelusopimuksen Pilkkeen johtajan kanssa. Lue lisää palvelusetelillä järjestetystä varhaiskasvatuksesta sekä palvelusetelin sääntökirjasta.

MAKSUT

Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Varhaiskasvatuksesta perittävässä maksussa otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Lisää tietoa löydät valikosta: Varhaiskasvatusmaksut.

MUUTOKSET KUUKAUSITUNTIMÄÄRIIN

Jos haluat muuttaa lapselle varattuja tuntimääriä, täytä paperinen lomake. Kokoaikainen varhaiskasvatus on 150-180h/kk. Jos lapsi on maksuttomassa esiopetuksessa (4h/pvä), täydentävää varhaiskasvatusta on useimmiten 84-107h/kk. 

IRTISANOMINEN

Päättäessänne lapsen sijoituksen varhaiskasvatukseen, irtisanominen tulee tehdä oheisella Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa lomakkeella. Lisää tietoa löydät valikosta: Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen.

Lisää tietoa

Varhaiskasvatukseen hakeminen 

Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda)