Oppilashuolto

Tästä paluu pääsivulle

Oppilashuollon avulla koulusta pyritään luomaan turvallinen, terveellinen ja viihtyisä työympäristö sekä tukemaan ja auttamaan oppilaan sopeutumista kouluelämään. Oppilashuollollinen toiminta edellyttää kaikkien koulun piirissä työskentelevien yhteistyötä. Koulun oppilashuoltoon sisältyvät mm. seuraavat osa-alueet: kouluruokailu, koulukuljetukset, oppilaanohjaus, psykososiaaliset palvelut, kouluhammashoito ja kouluterveydenhuolto.

Hyvinvointiryhmä

Koululla kokoontuu säännöllisesti koulukohtainen hyvinvointiryhmä, joka koostuu koulun keskeisistä oppilashuollon toimijoista. Ryhmän tehtävä on arvioida ja kehittää koulun oppilashuoltoa. Ryhmässä ei käsitellä oppilaskohtaisia asioita, vaan niitä varten kootaan aina oppilaskohtainen asiantuntijaryhmä, jonka kokoonpano sovitaan huoltajan kanssa. Huoltaja kuuluu aina ryhmään, kun hänen lapsensa asioita käsitellään.

OHR nettiin.jpg

Koulukuraattorit

Koulukuraattori Essi Maaninka-Mäkinen (040 705 8592) on tavattavissa koululla päivittäin ja hän vastaa kaikista muista oppilaista paitsi pienryhmien A, B ja C oppilaista, jotka ovat kuraattori Riitta Vartioniemi-Iso-Heikon (040 539 6798) vastuulla.

Kuraattorin kanssa oppilas voi keskustella mieltä askarruttavista asioista. Tällaisia voivat olla vaikkapa koulunkäyntiin, henkilökohtaiseen elämään tai vapaa-aikaan liittyvät asiat.

Kuraattori tekee yhteistyötä myös vanhempien kanssa. Heille kuraattori voi olla tukena kasvatuskysymyksissä ja kumppanina kouluasioita selvitettäessä. 

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja Suvi Nampajärvi (040 514 2564) on tavattavissa koululla maanantaisin ja tiistaisin sekä joka toinen viikko perjantaisin. Hän vastaa luokista 1 - 6 sekä lukiota käyvistä.

Anu Rae-Lahtela (040 024 5196) on tavattavissa puolestaan keskiviikkoisin ja torstaisin sekä joka toinen viikko perjantaisin. Hänen vastuullaan ovat luokat 7 - 9.

Terveydenhoitajat tapaavat oppilaat vuosittain. Laaja terveystarkastus lääkärintarkastuksineen ja kyselyineen tehdään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Huoltajat osallistuvat oppilaan mukana lääkärintarkastuksiin.

Kouluruokailu

Hillatien koulu salaattitarjonta.jpg

Tässä yhden päivän salaattitarjonta  (klikkaamalla kuvaa saat sen suurena). - Ruokapalvelun ruokalistat

Kouluruokailu on osa oppilashuoltoa ja samalla se on osa koulun kasvatusta ja opetusta. Kouluruokailun päätavoitteena on ylläpitää oppilaan terveyttä ja työtehoa. Keskimäärin kolmannes päivän ravinnontarpeesta turvaa nämä päätavoitteet ja kouluaterian katsotaan sisältävän 1/3 päivän ravinnontarpeesta. Kouluruokailun tulee täydentää koululaisen kotona nauttimaa ruokaa, ohjata terveelliseen ravitsemukseen, kehittää ruoka- ja makutottumuksia ja opettaa ruokailutapoja. Erityisruokavalio tarjotaan sitä tarvitseville oppilaille vanhempien ja kouluterveydenhoitajan keittiölle antaman ilmoituksen perusteella.

Välipalan oppilas saa, kun hänen koulupäivänsä päättyy klo 15. Alaluokat saavat välipalan klo 13 ja yläluokat klo 14.

Mikäli vanhemmilla ja/tai oppilailla on kouluruokailuun liittyviä kysymyksiä, he voivat ottaa yhteyttä koulun keittiöhenkilökuntaan. Keittiön vastaava on Aune Tornberg (040 5395 171)

Hillatien koulun keittolaa_ keittiön vastaava Aune Tornberg.jpgAune toivottaa kaikille hyvää ruokahalua. Kuvan saat suurempana klikkaamalla sitä.

Tästä paluu pääsivulle