Opiskeluhuolto

 

Kuva Opetushallituksen sivulta.png

Kaavio opiskeluhuollon kokonaisuudesta Opetushallituksen sivulta.

Tästä paluu koulun pääsivulle

Opiskeluhuollon avulla koulusta pyritään luomaan turvallinen, terveellinen ja viihtyisä työympäristö sekä tukemaan ja auttamaan oppilaan sopeutumista kouluelämään. Opiskeluhuollollinen toiminta edellyttää kaikkien koulun piirissä työskentelevien yhteistyötä. Huoltoon sisältyvät mm. kouluruokailu, koulukuljetukset, oppilaanohjaus, psykososiaaliset palvelut, kouluhammashoito ja kouluterveydenhuolto.

Opiskeluhuolto voidaan jakaa yksilökohtaiseen ja yhteisölliseen huoltoon. Painopiste on ennalta ehkäisevässä toiminnassa. Tulevaisuuslautakunnan 27.6.2023 hyväksymä kaupungin opiskeluhuoltosuunnitelma löytyy tämän linkin takaa; siitä saa tarkempaa tietoa.

Hyvinvointiryhmä

Koululla kokoontuu säännöllisesti koulukohtainen hyvinvointiryhmä, joka koostuu koulun keskeisistä opiskelijahuollon toimijoista. Ryhmän tehtävä on arvioida ja kehittää koulun opiskeluhuoltoa. Ryhmässä ei käsitellä oppilaskohtaisia asioita, vaan niitä varten kootaan aina oppilaskohtainen asiantuntijaryhmä, jonka kokoonpano sovitaan huoltajan kanssa. Huoltaja kuuluu aina ryhmään, kun hänen lapsensa asioita käsitellään.

OHR nettiin.jpg

Koulukuraattorit

Kuraattorin kanssa oppilas voi keskustella mieltä askarruttavista asioista. Tällaisia voivat olla vaikkapa koulunkäyntiin, henkilökohtaiseen elämään tai vapaa-aikaan liittyvät asiat.

Kuraattori tekee yhteistyötä myös vanhempien kanssa. Heille kuraattori voi olla tukena kasvatuskysymyksissä ja kumppanina kouluasioita selvitettäessä. 

Koulukuraattori Elina Simula (040 705 8592) on tavattavissa koululla päivittäin ja hän vastaa kaikista muista oppilaista paitsi pienryhmien A, B ja C oppilaista, jotka ovat kuraattori Riitta Vartioniemi-Iso-Heikon (040 539 6798) vastuulla.

 

Psykologipalvelut

Koulupsykologi tekee oppilaille esim. oppimistutkimuksia ja konsultoi opettajia ja huoltajia.

Koulupsykologina tänä lukuvuonna on Saara Suomalainen. Hän on tavattavissa noin kerran kuukaudessa. Ajanvaraukset tapahtuvat laaja-alaisten erityisopettajien kautta.

Koulupsykologipalvelua saadaan myös Lapponian Perhe- ja mielenterveysklinikan kautta. 

 

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitajat tapaavat oppilaat vuosittain. Laaja terveystarkastus lääkärintarkastuksineen ja kyselyineen tehdään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Huoltajat osallistuvat oppilaan mukana lääkärintarkastuksiin.

Kouluterveydenhoitaja Suvi Nampajärvi (040 487 5232) on tavattavissa koululla maanantaisin ja tiistaisin sekä joka toinen viikko perjantaisin. Hän vastaa luokista 1 - 6 sekä lukiota käyvistä.

Anu Rae-Lahtela (040 024 5196) on tavattavissa puolestaan keskiviikkoisin ja torstaisin sekä joka toinen viikko perjantaisin. Hänen vastuullaan ovat luokat 7 - 9.

Poissaolojen ehkäisy varhaisen tuen avulla

Koulupoissaolo voi olla indikaattori erilaisista haasteista. Se voi liittyä kouluun/oppimiseen, koulumatkaan, kaverisuhteisiin, terveydentilaan tai perhetilanteeseen. Poissaoloihin puuttuminen voi katkaista syrjäytymiskierteen. Varhaisen tuen avulla on todennäköisempää, että oppilaan tilannetta voidaan auttaa ja suunta saada käännettyä.

Poissaolojen ennaltaehkäisyyn, puuttumiseen ja seuraamiseen on laadittu Varhainen tuki poissaoloihin –toimintamalli. Siitä  tarkemmin täällä (sivu 16 - luku 2.5).

Luokanopettaja ja aineenopettaja seuraavat oppilaidensa poissaoloja.

Kouluruokailu

Hillatien koulu salaattitarjonta.jpg

Tässä yhden päivän salaattitarjonta  (klikkaamalla kuvaa saat sen suurena). - Ruokapalvelun ruokalistat

Kouluruokailu on osa opiskeluhuoltoa ja samalla se on osa koulun kasvatusta ja opetusta. Kouluruokailun päätavoitteena on ylläpitää oppilaan terveyttä ja työtehoa. Keskimäärin kolmannes päivän ravinnontarpeesta turvaa nämä päätavoitteet ja kouluaterian katsotaan sisältävän 1/3 päivän ravinnontarpeesta. Kouluruokailun tulee täydentää koululaisen kotona nauttimaa ruokaa, ohjata terveelliseen ravitsemukseen, kehittää ruoka- ja makutottumuksia ja opettaa ruokailutapoja. Erityisruokavalio tarjotaan sitä tarvitseville oppilaille vanhempien ja kouluterveydenhoitajan keittiölle antaman ilmoituksen perusteella.

Välipalan oppilas saa, kun hänen koulupäivänsä päättyy klo 15. Alaluokat saavat välipalan klo 13 ja yläluokat klo 14.

Mikäli vanhemmilla ja/tai oppilailla on kouluruokailuun liittyviä kysymyksiä, he voivat ottaa yhteyttä koulun keittiöhenkilökuntaan. Keittiön vastaava on Aune Tornberg (040 5395 171)

Hillatien koulun keittolaa_ keittiön vastaava Aune Tornberg.jpgAune toivottaa kaikille hyvää ruokahalua. Kuvan saat suurempana klikkaamalla sitä.

Tästä paluu pääsivulle