Kiinteistöt

17307_37_p.jpg

Kaupungin rakennuskanta

Omassa käytössä olevien rakennusten pääasiakkaat ovat kaupungin eri palveluyksiköt, jotka maksavat ns. sisäistä vuokraa kiinteistönhoitokeskukselle. Omassa käytössä olevien rakennusten kokonaistilavuus oli v. 2017 lopussa n. 264 000 rakennuskuutiota.

Ulkopuolisten käytössä olevien rakennusten kokonaistilavuus oli vuoden 2017 lopussa n. 160 000 rakennuskuutiota.

Kiinteistöhoitokeskus vastaa rakennuskannan 
► siivouksesta
► kiinteistöhuollosta
► kiinteistötekniikasta
► korjaustöiden suunnittelusta
► hankkeiden toteutuksista

Vikailmoitukset

Vikailmoituksen Kemijärven kaupungin kiinteistöhoitokeskuksen hallinnoimissa tiloissa ilmenneistä vioista voit tehdä täältä.

Kiinteistönhoidon yhteystiedot:

Isännöitsijä
Markku Taavo
0400 296  873

Kiinteistötyönjohtaja 
Kari Hartikainen
040 1580 709

LVI-teknikko
Matti Kujala
040 742 8392

Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
Teija Hoisko
0400 693 302

etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi