Ympäristönsuojelu

 Kts. https://www.kemijarvi.fi/fi/asukkaalle/ymparistoterveydenhuolto/ymparistonsuojelu/

 

Kemijärven kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (PDF)

Puhdistamosivusto jätevesien käsittelymenetelmistä; www.ymparisto.fi/Puhdistamosivusto

Muita ympäristötietoja: kartta.kemijarvi.fi

 

Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamista haetaan alla olevilla lomakkeilla. Lomakkeista täytetään poikkeamiskaavake sekä liitteet 1-3. Liitteistä 3 valitaan se, jonka perusteella poikkeamista haetaan. Liite 1 on asemapiirros. Poikkeamishakemuksen käsittelymaksu on 220 €. Poikkeamishakemus osoitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Poikkeamiskaavake Jätevesijärjestelmä kemijärvi.docx

poikkeamiskaavake Jätevesijärjestelmä Kemijärvi (pdf)

Liite 2 Jätevesijärjestelmän kuvaus 13042019.docx

liite 2 Jätevesijärjestelmän kuvaus 13042019 (pdf)

Liite 3A Jätevesien vähäisyys 13042019.docx

liite 3A Jätevesien vähäisyys 13042019 (pdf)

Liite 3B Liittäminen viemäriverkkoon 13042019.docx

liite 3B Liittäminen viemäriverkkoon 13042019 (pdf)

Liite 3C Elämäntilanteet 13042019.docx

liite 3C Elämäntilanteet 130402019 (pdf)

Liite 3D Varallisuus 13042019.docx

liite 3D Varallisuus 13042019 (pdf)

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella liittämisvelvollisuudesta vapauttamista haetaan alla olevalla lomakkeella. Vapauttamista tulee hakea esimerkiksi tilanteessa, jossa viemäriverkoston alueelle rakennettavaa rakennusta ei aiota liittää viemäriverkostoon.

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin liittämisvalvollisuudesta (WORD)

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin liittämisvelvolliduudesta (PDF) 

Tietoa vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueista löytyy Kemijärven lämpö ja vesi Oy:n sivulta tästä linkistä ja Kemijärven karttapalvelusta kohdasta Vesihuolto.

 

Rakennus- tai toimenpidelupaa haettaessa jätevesijärjestelmästä käytetään alla olevaa lomaketta. Lomake liitetään rakennuslupahakemuksen liitteeksi. Ympäristönsuojelulain 157 §:n mukaisesti viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tulee olla selvitys rakennusten jätevesijärjestelmistä. Kyseiseen selvitykseen voi käyttää samaa lomaketta. Mikäli rakennukseen ei tehdä muutoksia, selvitystä ei lähetetä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, vaan selvitys säilytetään kiinteistöllä.

Selvitys jätevesijärjestelmästä SYKE 2005-12-19.pdf

Selvitys jätevesijärjestelmästä SYKE 2005-12-19.word

 

Maa-ainesten kotitarveotto ilmoitus tehdään alla olevalla lomakkeella.

Maa-ainesten kotitarveotto ilmoitus.dot

maa-ainesten kotitarveotto ilmoitus.pdf

 

Käytöstä poistetut öljysäiliöt tulee poistaa maasta. Mikäli säiliö aiotaan jättää maahan esimerkiksi rakenteiden sortumisvaaran vuoksi, niin lupaa säiliöiden jättämiseen haetaan alla olevalla lomakkeella.

Hakemuslomake öljysäiliön jättämisestä maahan (WORD)

Hakemuslomake öljysäiliön jättämisestä maahan (PDF)

 

Betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa

Laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen MARA-ilmoitus

Pienimuotoinen ja ei-ammattimainen hyödyntäminen Lomake (WORD) / Lomake (PDF)

 

Muita kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvien asioiden lomakkeita voi kysyä suoraan viranhaltijoilta.    

Yhteystiedot

Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski
Ympäristötarkastaja
Kaisa Soppela
Vapaudenkatu 8 B (3.krs)
98100 Kemijärvi
puh. 040 520 3162
kaisa.soppela@kemijarvi.fi
ymparistonsuojelu@kemijarvi.fi

Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella sovittaessa

 

Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski
Ympäristötarkastaja
Joonas Neuvonen
Vapaudenkatu 8 B (3.krs)
98100 Kemijärvi
puh. 040 542 3354
joonas.neuvonen@kemijarvi.fi
ymparistonsuojelu@kemijarvi.fi

Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella sovittaessa