Kaupallisia kalastajia Kemijärvelle-hanke

Kalaryhman_yhteislogot.png

Hankkeen tausta

 

Kemijärven kaupallisen kalastuksen mahdollisuudet on tiedostettu jo pitkään. Lapin kalatalousryhmän selvityksessä ’Kemijärven kaupallisen kalastuksen nykytila’ (2012) todettiin, että järven kokonaissaalis olisi selvitysten mukaan mahdollista nostaa varovasti arvioiden ainakin kaksinkertaiseksi silloisesta 100 000 kilosta. Järven veden laatu on noista ajoista parantunut, joten saaliskapasiteetti ei ole ainakaan pienentynyt.

Kotimaisen järvikalan kysyntä oli kohtuullisen hyvä jo 2010-luvun alussa. Sen jälkeen kysyntä on entisestään parantunut, ja Lapin sisävesien kalalla on tällä hetkellä kovempi kysyntä kuin päätuotantoalueilla (Inari, Sodankylä, Posio, Pello) pystytään tuottamaan. Kemijärven nykyisen kaupallisen kalastuksen saaliin markkinoinnissa ei ole ongelmia. Myös kalastuslupien saaminen on sujunut vaikeuksitta.

Kemijärven kaupunki ja sen omistama Kemijärven Kehitys Oy ovat tehneet pitkäjänteisesti työtä kaupallisen kalastuksen kehittämiseksi. Vuodesta 2015 alkaen ne ovat toteuttaneet kolme kalastajien koulutushanketta ja neljä kalankäsittelytilojen kehittämiseen tähtäävää investointihanketta, yhteisarvoltaan 224 000 euroa. Lisäksi kalastuksen mahdollisuuksista on kerrottu kalastajailloissa ja lehtijutuissa.

Tällä hetkellä kalastajien käytössä on Riekkoniemen kalahalli, joka on laitoshyväksytty elintarviketila. Siellä voidaan tehdä erilaisia kalatuotteita kuten perattua kalaa, fileitä ja massaa. Hallissa työskentelee kymmenkunta kalastajaa, joista tosin vain osa saa pääosan toimeentulostaan kalastuksesta. Kalastajakunta alkaa ikääntyä, ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi alalle tulisi saada nuoria tekijöitä.

Kemijärvellä on tällä hetkellä hyvät mahdollisuudet harjoittaa kannattavaa kaupallista kalastusta: järven kalakanta kestää nykyistä selvästi tehokkaamman kalastuksen, markkinat toimivat ja infrastruktuuri on kunnossa. Ongelmana on kalastajakunnan ikääntyminen, mikä vaarantaa elinkeinon jatkuvuuden ja kehittymisen. Myös nykyinen kalastajakunta tunnistaa ongelman: Kemijärven kaupungintalolla 4.11.2020 pidetyssä tilaisuudessa kalastajat yksimielisesti totesivat ongelman ja sitoutuivat toimimaan hankkeessa, jolla tilanteeseen haetaan ratkaisua. Hankkeesta on myös tiedotettu Yli-Kemin kalatalousalueelle ja vesialueiden omistajille.

Tavoitteet

 

Hankkeen päätavoitteena on turvata kaupallisen kalastuksen jatkuvuus ja kehittyminen Kemijärvellä. Käytännön tavoite on saada Kemijärvelle uusia nuoria kalastajia tiedottamalla alueen tarjoamista hyvistä mahdollisuuksista harjoittaa kaupallista kalastusta. Hankkeella pyritään sekä herättämään nuorten (alle 40 v.) kiinnostusta kalastajan ammattia kohtaan, että kertomaan valtakunnan laajuisesti Kemijärvestä kalastajan työpaikkana.

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2021 - 31.7.2022.

Hyväksytty rahoitussuunnitelma

ELY-keskuksen myöntämä toimintaohjelman tuki (90,00 % hankkeen kokonaisrahoituksesta)

51 219,00 euroa, josta

EU:n rahoitusosuus 46.097,10 (Euroopan meri- ja kalatalousrahasto osallistuu rahoitukseen).

Kemijärven Kehitys Oy 5.121,90 euroa

Hankkeen hallinnointi

Kemijärven Kehitys Oy

Kuumaniemenkatu 2 A

98100 Kemijärvi