Tie luonnontuotealan liiketoimintaan (TiLA) -hanke

Tie luonnontuotealan liiketoimintaan (TiLA) -hankkeella selvitetään ja suunnitellaan luonnontuote- ja elintarvikealan yrittäjille suunnattu monivuotinen kehittämisohjelma. Kehittämisohjelman keskeinen osa on rakentaa yrittäjille suunnattu palvelupolku, jossa huomioidaan yrittäjyyden eri osatekijät ja niihin liittyvät haasteet. Kehittämisohjelmaa suunnitellaan yhteistyössä potentiaalisten ja olemassa olevien luonnontuotealan yrittäjien sekä keskeisten sidosryhmien, kuten alan koulutusta tarjoavien tahojen, sekä meneillään olevien kehittämishankkeiden kanssa.

Hankkeella selvitetään myös laajemmin luonnontuotealan yritystoimintaa palvelevia kehittämiskohteita, kehittämisohjelman tueksi.

Hankkeen tavoitteena on suunnitella luonnontuote- ja elintarvikealan yrittäjille suunnattu kehittämisohjelma. Kehittämisohjelmalla halutaan vastata alan yrittäjyyteen liittyviin haasteisiin.

Hankkeen tuloksena syntyy luonnontuote- ja elintarvikealan yrittäjille suunnattu monivuotinen kehittämisohjelma. Kehittämisohjelmalla halutaan vastata alan yrittäjyyteen liittyviin haasteisiin ja se luo pohjan monivuotiselle alan kehittämiselle alueella. Kehittämisohjelman toteuttamisesta vastaa Kemijärven Kehitys Oy ja se otetaan osaksi yhtiön toimintasuunnitelmaa ja budjetointia tuleville vuosille.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet ovat:

1. Potentiaalisten yrittäjien etsiminen ja tunnistaminen, sekä näiden tilanteiden selvittäminen, ja riittävän

laajan yrittäjäryhmän muodostaminen - tavoitteena 10 sitoutunutta toimijaa.

2. Yrittäjien yhteistyön ja työyhteisön suunnittelu yhteistyössä yrittäjien kanssa.

3. Kartoitetaan yritysten osaamis- ja palvelutarpeet yritystoimintaan liittyen ja luodaan suunnitelma

palveluiden sekä osaamisen hankkimisen toteuttamisesta

4. Tuotantotiloja koskevan käyttö- ja toimintasuunnitelman päivittäminen

5. Oppilaitosten kontaktointi ja yhteistyön suunnittelu kehittämisohjelmaan liittyen

6. TE-palveluiden kontaktointi ja neuvottelut yhteistyöstä yrittäjien osaamis- ja palvelutarpeisiin liittyen 
7. Kehittämisohjelman koonti ja laatiminen

 

Hankeaika 1.6.23 - 31.1.24

Hankkeen budjetti: 25 490 €

Hankkeen rahoitus: Lapin liitto, Akke rahoitus 80% (20 392€) ja Kemijärven Kehitys 20% (5 098€)

 

Yhteystiedot: Projektikoordinaattori (2.10.23-31.1.24) Maria Kiviniemi, etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi ja 040 550 5986 

 

Tervetuloa vastaamaan luonnontuotealan kyselyyn!

 

Tervehdys luonnontuotealan ja lähiruuan tuottajat!

Tervetuloa vastaamaan luonnontuotealan kehittämissuunnitelman kyselyyn!

Luonnontuotealalla on Itä-Lapissa valtavat liiketoimintamahdollisuudet ja potentiaalia lisätä jatkojalostusta. Mitä mielestäsi pitäisi tehdä, jotta marjojen, sienien, yrttien, kalan ja poronlihan jatkojalostusta tehtäisiin enemmän alueella? Minkälaisia haasteita koet ja mahdollisuuksia näet alalla?

 

Kyselyn vastauksia hyödynnetään tammikuussa valmistuvassa luonnontuotealan kehittämissuunnitelmassa.

 

Kyselyn toteuttaa Business Kemijärven TiLA -hanke. TiLA -hanke on Lapin liiton AKKE -rahoituksella toteutettava kehittämishanke.

 

Lisätietoja: Maria Kiviniemi etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi tai 040 550 5986

Kysely on avoinna joulukuun 2023 loppuun saakka.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RhZx9q5BV0GUWM9KHgYBvRcMYKD-XJhKkSdOpAEae0pUOVFHVlk5NURNSTJBMjNON1lZM0dDRVVRQy4u