Riekkoniemen kalahallin kalasataman ja purkupaikan kehittäminen -hanke

Kalaryhmän yhteislogot.png

Tausta ja tarve

Kemijärvellä on ELY-keskuksen ylläpitämään kalastajarekisteriin ilmoittautunut 36 kaupallista kalastajaa. Syitä virinneeseen kiinnostukseen ovat lisääntynyt tietoisuus kalan hyvästä kysynnästä ja hinnasta sekä kaupungin panostus: Kemijärven keskustan satamaan on hankittu jäähilekone, joka on ollut kalastajien käytössä avovesikaudesta 2016 alkaen. Tämä mahdollistaa kalastajien toimimisen alkutuottajina. Lisäksi kaupunki järjesti keväällä 2016 EMKR (Euroopan meri- ja kalatalousrahasto) -rahoitteisen aloittavien kaupallisten kalastajien koulutushankkeen, johon osallistui 11 henkilöä. Koulutukseen kuului mm. kalan oikean käsittelyn oppiminen. Koulutus jatkui Lapin kalatalousryhmän rahoittamalla omavalvontakoulutuksella kesäkuussa 2018.

Kemijärven kaupunki on hankkinut omalla rahoituksellaan tarkoitukseen sopivan kiinteistön, Riekkoniemen hallin. Halli on entinen kirjolohien teurastuslaitos. Kunnan terveysvalvonnan kanssa kartoitettiin ne puutteet ja muutostarpeet, jotka tulee saattaa kuntoon ennen kuin laitoshyväksyntää voidaan hakea. Kartoituksen perusteella kaupunki teetti omalla rahoituksellaan alan konsultilla suunnitelman ja kustannusarvion tilojen vaatimista muutostöistä. Riekkoniemen kalahallin remonttiin saatiin EMKR -rahoitus ja remontti valmistui helmikuussa 2018. Hankkeen valmistumisen jälkeen kalahallia on käytetty alkutuotantotilana.

Riekkoniemen kalahalli on saanut laitoshyväksynnän, jonka vuoksi kalastuksen kannattavuus paranee huomattavasti, kun kalastajat voivat jatkokäsitellä kalaa kalahallin tiloissa. Kalahallilla on myös tarvittavat laitteet tätä varten. Tilauksia on tullut Etelä-Suomea myöten. Kaupallinen kalastus onkin lähtenyt hyvin alkuun: Riekkoniemen kalahallilla toimii tällä hetkellä noin 12 ammattikalastajaa. Kemijärven kaupallisen kalastuksen tärkeimpiä kohteita ovat hauki, kuha ja ahven ja muikku, jatkossa todennäköisesti myös made ja säyne. Riekkoniemen kalahallissa tuotetaan kalafileetä, pannuahventa ja pienessä määrin jauhettua kalamassaa. Vähempiarvoisista kaloista kiinnostusta on säyneen hyödyntämisessä. Kalahallista toimitetaan myös pyöreää, jäitettyä kalaa tukkukaupoille ja jalostajille.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on Riekkoniemen kalasataman ja purkupaikan kehittäminen. Hankkeen päätavoitteena on tuotteiden laadun, valvonnan ja jäljitettävyyden, energiatehokkuuden lisäämiseksi sekä turvallisuuden ja työolosuhteiden parantaminen. Kemijoelta Riekkoniemen kalahallin edustalla olevalle entiselle kirjolohien säilytysaltaalle avataan väylä, jolloin kulku veneellä suoraan pyydyksiltä saadaan kalahallin satama-altaaseen. Satamaan rakennetaan lastauslaituri, kulkusilta ja venepaikat neljälle kalastusalukselle, kulku venelaiturille aidataan ja lukitaan. Lastauslaiturille asennetaan sähkönosturi, jolla kala-astiat nostetaan lastauslaiturille, josta ne kuljetetaan kalankäsittelytilaan. Sähkönosturi helpottaa merkittävästi kalasaaliiden nostamista lastauslaiturille, joka tekee työvaiheen myös turvallisemmaksi. Lisäksi kalahalliin rakennetaan aurinkovoimala 10,0KW energiatehokkuuden lisäämiseksi. Kalahallin piha-alueelle rakennetaan myös kalalaatikoille pieneläimiltä suojattu kylmä laatikkovarasto.

Hankkeen rahoitus

Hankkeen hyväksyttävät kustannukset ovat 90 350 euroa. Lapin ELY-keskus on myöntänyt hakijalle Kemijärven Kehitys Oy tukea hankkeeseen Riekkoniemen kalahallin kalasataman ja purkupaikan kehittäminen -hankkeelle enintään 72 280 euroa. Myönnetty tuki on 80,00 % hyväksyttyjen kustannusten kokonaismäärästä. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston on osallistunut hankkeen rahoitukseen.

Hyväksytty rahoitussuunnitelma

ELY-keskuksen myöntämä toimintaohjelman tuki (80,00 % hankkeen kokonaisrahoituksesta)

72 280 euroa, josta

  • EU:n rahoitusosuus (35,00 %) 31 622,50 euroa
  • (EMKR)
  • Kansallinen rahoitusosuus (45,00 %) 40 657,50 euroa
  • Muu julkinen rahoitus (20,00 %) 18 070,00 euroa
  • Yhteensä (100,00%) 90 350,00 euroa

 

Julkisen tuen yhteismäärä on 90 350,00 euroa ja 100,00 % kokonaisrahoituksesta.

EU:n rahoitusosuus on 35 % julkisen tuen yhteismäärästä.

Hankkeen toteutusaika on 1.6.2020. – 30.10.2022

Hankkeen hallinnointi

Kemijärven Kehitys Oy

Kuumaniemenkatu 2 A

98100 Kemijärvi