Paikalliskalan käyttöä edistävän tapahtuman järjestäminen

Hankkeen taustaa

Kemijärven kaupallisen kalastuksen mahdollisuudet on tiedostettu jo pitkään. Lapin kalatalousryhmän selvityksessä ’Kemijärven kaupallisen kalastuksen nykytila’ (2012) todettiin, että järven kokonaissaalis olisi selvitysten mukaan mahdollista nostaa varovasti arvioiden ainakin kaksinkertaiseksi silloisesta 100 000 kilosta. Järven veden laatu on noista ajoista parantunut, joten saaliskapasiteetti ei ole ainakaan pienentynyt.

Kotimaisen järvikalan kysyntä oli kohtuullisen hyvä jo 2010-luvun alussa. Sen jälkeen kysyntä on entisestään parantunut, ja Lapin sisävesien kalalla on tällä hetkellä kovempi kysyntä kuin päätuotantoalueilla (Inari, Sodankylä, Posio, Pello, Kemijärvi) pystytään tuottamaan. Kemijärven nykyisen kaupallisen kalastuksen saaliin markkinoinnissa ei ole ongelmia. Myös kalastuslupien saaminen on sujunut vaikeuksitta.

Tällä hetkellä kalastajien käytössä on Riekkoniemen kalahalli, joka on laitoshyväksytty elintarviketila. Siellä voidaan tehdä erilaisia kalatuotteita kuten perattua kalaa, fileitä ja massaa. Hallissa työskentelee 1-luokan kalastajia 5 kpl ja 2-luokan kalastajia 8 kpl. Uusia yrittäjiä on edelleen tulossa.

 

Kemijärvellä on tällä hetkellä hyvät mahdollisuudet harjoittaa kannattavaa kaupallista kalastusta: järven kalakanta kestää nykyistä selvästi tehokkaamman kalastuksen, markkinat toimivat ja infrastruktuuri on kunnossa.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on paikalliskalan käytön edistäminen ja tiedon tuottaminen paikalliskalan merkityksestä elintarvikkeena ja osana huoltovarmuutta sekä tuoda esiin paikalliskalan mahdollisuudet yritystoiminnalle. Lisäksi tavoitteena on tapahtumien avulla kannustaa myös nuoret tutustumaan kalastukseen ja kalaruokiin.

 

Tavoitteena on myös käytännössä alustavasti opastaa alasta kiinnostuneita kalastustekniikoissa sekä kalan käsittelyssä ja markkinoinnissa, jotta uusi kalastaja pääsisi aloittamaan toiminnan mahdollisimman jouhevasti ja vähin kalustotappioin. Opastuksesta vastaavat kokeneet kaupalliset kalastajat.

 

Toimenpiteet:

 

Hanke toteutetaan käytännössä 1.6. - 31.8.2023. Tärkein toimenpide on 2–3 päivää kestävän kalastustapahtuman järjestäminen. Hankkeeseen palkataan kokoaikainen hankevetäjä, jonka vastuulla on seuraavien toimenpiteiden toteuttaminen. Hän huolehtii kalastustapahtuman käytännön järjestelyistä ja ’loppusiivouksesta’. Tehtäviin kuuluvat myös tiedotus, viestintä ja markkinointi; lehti-ilmoitukset, jaettavien lehtisten painatukset ja muu markkinointimateriaali. Lisäksi hankevetäjä vastaa kaupallisen kalastuksen aloittamisesta tai muusta kalataloudellisesta yritystoiminnasta kiinnostuneiden kyselyihin ja ohjaa heidät oikeiden viranomaisten puheille.

 

 

 

OHJELMAT:

Kemijärven Kehitys Oy järjestää hankkeen puitteissa seuraavat tapahtumat:

1. Paikalliskala-ateriaa keittiömestarilta, reseptit mukaan. Taivaan tulien aukiolla

Keittiömestari (valitaan kilpailutuksella: esim. Markus Maulavirta, Anssi Riihimäki, Tero Mäntykangas)

2. Nuoret kalastajien mukana pyydysten kokemisessa Lapin Järvimailla

      Kemijärven ammattikalastajien mukana pyydysten kokemisessa

3. Kalastusretki Lapin Järvimailla

      Kemijärven ammattikalastajien kanssa uisteluretkellä

4. Tutustuminen Riekkoniemen kalahallin toimintaan

      Kemijärven ammattikalastajat esittelevät kalahallin toimintaa, sekä laitteita ja kalankäsittelyä

5. Nuorille kalastustapahtuma Riekkoniemen kalahallin satamassa

 Lapin Vapaa-ajan kalastajat ry

6. Paikalliskala-seminaari

Paikallisten kalojen käytön edistämiseen tähtäävä pienimuotoinen seminaari on tarpeellinen ja teema on ajankohtainen, sillä alueelliseen huoltovarmuuteen kiinnitetään nyt paljon huomioita ja lähiruoka kiinnostaa ihmisiä. Paikallisten kalojen käytön hiilijalanjälki on pieni, mikä ei julkisessa keskustelussa tule esiin. Kalavarat ovat vajaasti hyödynnetty resurssi; on tarpeen korostaa kalaresurssin merkitystä nimenomaan ruokavarantona, ei pelkästään elämysten tuottajana. Paikallisen kalan arvostusta tulee ylipäätään lisätä: ahven ja hauki ovat arvokaloja.

Seminaarin järjestäjä

Seminaari järjestetään kesällä 2023 pidettävän kalastustapahtuman yhteydessä Kemijärvellä. Tapahtuman järjestää Kemijärven Kehitys Oy. Juontaja: Sanna Kojo.

Seminaarin alustava ohjelma

Seminaarin kesto on n. 4 tuntia klo 14:00 – 18:00

  • Lapin paikalliskalaresurssien esittely (Lapin Kalaleader tai ELY) / Markku Ahonen 
  • Kokemusasiantuntija, joka osaa kertoa kalan merkityksestä elintarvikkeena esim. sotien jälkeen (Jari Leskinen)
  • Metsähallitus: Kuinka pääsee pyytämään ruokakalaa valtion vesille (Eero Härkönen?)
  • Kalat osana huoltovarmuutta (luennoija AVI:sta)
  • Kalan tarjoamat mahdollisuudet yritystoiminnalle (Jarmo Palojärvi)
  • Kuinka saadaan ruokakalan pyynnin perinne siirtymään nuorille (Lapin Vapaa-ajan kalastajat ry)
  • Rakennetun vesistön paikalliset kalakannat (Jyrki Autti)
  • Vajaahyödynnettyjen kalojen käyttömahdollisuudet: kalojen käsittely ja valmistus ruuaksi, asiantuntija ja viisi 5–10 minuutin mittaista esitystä hyvistä kalaruuista, jotka ovat valmistettu särkikaloista, ahvenesta tai hauesta

 

Muut rinnakkaistapahtumat (nämä yritykset ovat lupautuneet osallistumaan kalatapahtumaan osana omaa liiketoimintaansa, eivät hankkeen kustannuksella):

6. Lounasravintola Meille

Perjantaina Lounasravintolan Meille lounaalla paikallista kalaruokaa,
Kemijärvi Tapas paikalliskala-seminaarin yhteydessä.
Mukana toritapahtumassa seuraavilla tuotteilla: Kemppa- kalapuikot, haukimureke mukaan annosrasioissa kotiin myytäväksi.

7. Mestarin Kievari

Tapahtumaviikolle paikallisen kalan menu, päätuotteena hauki.  

8. Camping Kemijärvi

Camping Kemijärvi mukana omilla tuotteilla: Haukiburger, haukipihvi- ja pullat ja ahventuotteet. Yritys myy tuotteitaan kesän ajan Camping Kemijärven alueella.

Yritys on myös mukana kesätapahtumassa

9. Trybower

Mukana tapahtumassa niin torilla kuin kalahallilla tekemässä ja tarjoamassa kalaruokia.

10. Parrun Pätkä

Taivaan tulien aukion laidalla oleva kahvio Parrun Pätkät on avoinna tapahtumapäivänä.    Lisäksi torilla oleviin torikoppeihin hankitaan torimyyjiä. Tapahtumapäivänä paistavat POP- Up kahvilassa lättyjä tai vohveleita ja järjestävät toritanssit.

11. Kesäkahvila Rantapaviljonki

Muurikkapannulla ahvenruokaa toritapahtumassa ja myös Rantapaviljongilla

12. Susa’s Bistro

Mukana perjantain kalakeitolla

  Ohjelmamuutokset ovat mahdollisia.

PAIKALLISKALAN KÄYTÖN EDISTÄMINEN BUDJETTI

   

15.2.2023

       

Hankkeen kesto

3

kk

 
       

 

% / kpl

€/kk

€/hanke